Μαρίνου Αντύπα 5 - 7, Κρυονέρι, Βορειοανατολική Αττική - Τ.Κ.: 14568

Τηλέφωνο: 6945391812

E-mail: filipposbokolos@live.com

Κατηγορία: ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΥΛΙΚΑ

Επισκεψιμότητα: 4823

Ιστοσελίδα: http://www.bokolos-constructions.gr